REGULAMIN

Happy Green

1. Postanowienia ogólne.
•Niniejszy regulamin określa warunki dokonywania zakupów na stronie internetowej
www.happygreen.pl;
•Sprzedawcą jest F.H.U. MA G CEZARY MICHAŁOWSKI, z siedzibą: Cmentarna 23, 42-202 Częstochowa,
NIP: 5731366592,  REGON 152058119;
•Podane w ofercie ceny, są cenami brutto.

2. Zakupy, płatności i dostawa.
•Zgodnie z art. 535 kodeksu cywilnego sprzedający zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę,
•Sprzedawca umożliwia sprawdzenie towaru, oraz odbiór osobisty w siedzibie firmy w Cmentarna 23, 42-202 Częstochowa, lub w punkcie w Ulesie 31, 42-265 Dąbrowa Zielona w godzinach 09.00-17.00 pon- pt, i 09.00-14.00 sob,
•W sklepie stacjonarnym można dokonać zakupu płacąc gotówką,
•Klient dokonujący zakupu na odległość, który życzy sobie dostawę towaru za pośrednictwem kuriera  może złożyć zamówienie na stronie internetowej przez 24 godziny na dobę,
•Zamówienia będą realizowane w przeciągu 3 dni roboczych od dnia zaksięgowania wpłaty na naszym koncie lub wybraniu płatności za pobraniem i otrzymaniu pełnych danych do wysyłki,
•Zamówienia złożone w dni powszechne po godzinie 15.00, w soboty, w niedziele oraz święta będą realizowane w następne dni robocze,
•Zamówienia zawierające żywe rośliny wysyłamy od poniedziałku do środy.

Wszystkie zamówione w naszym sklepie produkty wysyłamy za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej.
Kupujący składając zamówienie wskazuje:
– zamawiane towary,
– dane do wysyłki,
– wybór płatności (pobranie lub przelew),
– telefon kontaktowy, który na życzenie Klienta będzie przekazany kurierowi do kontaktu przed dostawą,
– ewentualne żądanie faktury VAT wraz z danymi do faktury prosimy załączać w uwagach do zamówienia (w przeciwnym razie zostanie wystawiony paragon fiskalny),

Koszt dostawy (jednej paczki):
a. za pobraniem – 22 zł
b. przedpłata na konto – 18 zł
c. przy dużych zamówieniach koszty dostawy ustalane są indywidualnie.
•Kupujący może wprowadzać zmiany w zamówieniu, w tym anulować zamówienie do momentu jego realizacji tj. do momentu przekazania do wysyłki,
•Każdy klient wybierający sposób zapłaty przedpłatę na konto powinien dokonać przelewu w terminie 3 dni od momentu przekazania numeru konta Sklepu Internetowego. Numer konta zostanie wysłany mailem po sprawdzeniu dostępności towaru. W przelewie proszę wpisać numer zamówienia,
•Promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej,
•Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się na stronie internetowej, wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź wprowadzania w nich zmian. Strony wiąże cena obowiązująca w chwili złożenia zamówienia,
•Dostawa zamówionego towaru zostanie zrealizowana tylko wtedy, kiedy zamawiany towar znajduje się w Magazynie,
•Jeżeli w Magazynie zabraknie towaru lub towarów objętych zamówieniem Kupującego a dostawa nie będzie możliwa w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Sprzedawca  niezwłocznie skontaktuje się  z Kupującym ( telefonicznie lub na adres e-mail) z prośbą o podjęcie decyzji, dotyczącej dalszego postępowania w sprawie  zamówienia,
•Każda przesyłka jest starannie pakowana i zabezpieczona, jednak prosimy aby jej stan sprawdzić w chwili odbioru przy kurierze, a ewentualne uszkodzenie towaru prosimy zgłosić dostawcy, który jest zobowiązany spisać odpowiedni protokół zgłoszenia – prosimy o niezwłoczne zgłaszanie sprzedawcy wszelkich wad.

3. Odstąpienie od umowy.
3.1 Konsument, który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni od zawarcia umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem,
3.2 W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, (chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu) wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami wydanymi przy jego sprzedaży. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni,
3.3  Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek  „za pobraniem”.

4. Reklamacja
4.1 Reklamowany towar wraz z dowodem zakupu i  zgłoszeniem reklamacyjnym prosimy zgłaszać na adres:
F.H.U. MA G CEZARY MICHAŁOWSKI 42-202 Częstochowa ul.Cmentarna 23,
4.2 W zgłoszeniu reklamacyjnym prosimy o opisanie:
•Nazwy towaru,
•Daty zakupu,
•Dowód sprzedaży,
•Cenę jednostkową,
•Imię i nazwisko reklamującego,
•Adres reklamującego,
•Datę stwierdzenia wady i jej okoliczności wystąpienia,
•Szczegółowy opis uszkodzenia,
•Roszczenie,
•Dane, na które ma zostać wysłana odpowiedź (oczywiście jeżeli klient chce zachować formę wysyłkową),
•Gotowy DRUK do pobrania tutaj.

4.3 Do każdej reklamacji ustosunkujemy się w terminie 14 dni,
4.4 Gwarancją są objęte te oferty, w których treści sprzedawca wyraźnie zaznaczył iż dana oferta jest objętą  gwarancją, co nie ma wpływu (nie ogranicza) na pozostałe prawa każdego Klienta,
4.5 Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki użytkowania towaru niezgodnego z przeznaczeniem,

5. Poufność i ochrona prywatności.
5.1 Firma F.H.U. MA G CEZARY MICHAŁOWSKI, z siedzibą: Cmentarna 23, 42-202 Częstochowa jest właścicielem wszelkich zdjęć i opisów zamieszczonych w naszych ofertach, dlatego zabrania się ich kopiowania bez uprzedniej zgody,
5.2 W celu realizacji umowy sprzedawca jest zmuszony do wykorzystania udostępnionych danych osobowych na podstawie zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 3 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych;
•w celu realizacji złożonego zamówienia,
•za zgodą Kupującego – w celach marketingowych.
5.3 Rejestrując się w Sklepie internetowym Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z realizacją zamówień dokonanych w Sklepie Internetowym,
5.4 Wszelkie dane uzyskane od kupującego będą wykorzystane wyłącznie do celu realizacji zamówienia, a każdy klient ma prawo do ich wglądu,
5.5 Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych,
5.6 Kupujący ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia,

6. Postanowienia końcowe.
•W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, a w stosunku do konsumentów również przepisy ustaw konsumenckich,
•Sprzedawca ma prawo do dokonywania zmian i aktualizacji Regulaminu bez wcześniejszego uprzedzenia użytkowników,
•W rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zabrania się kopiowania naszych zdjęć i innych materiałów autorskich, a jednocześnie uprzedzamy o odpowiedzialności za naruszenia norm prawnych wynikających z ww. aktu prawnego.

Reklama i budowa wizerunku w sieci:
Widoczni